The Shaker

Shakeři (anglicky Shakers z to shake = třásti se), je dnes již téměř vymřelá křesťanská církev v USA, oficiálně zvaná Společnost věřících v Kristův druhý příchod (The United Society of Believers in Christ’s Second Coming), vycházející z kvakerství. Hnutí založila kvakerská aktivistka Ann Lee, která v 70. letech 18. století byla nucena se svou malou skupinou křesťanských přívrženců s názvem The Believers (Věřící) emigrovat z Británie do Ameriky (důvodem přesídlení byly stálé útoky útoky odpůrců této skupiny – kamenování, bičování apod.).

Název „shakeři“ byl původně posměšným označením, které naráželo na extatický tanec konaný členy během bohoslužeb. Shakeři žili v celibátu, odděleně muži a ženy, a měli společný majetek, takže se v mnohém podobali mnišským řádům. Největšího rozmachu církev dosáhla kolem poloviny 19. století, kdy měli asi 6000 členů. Posléze ale začalo členů ubývat, hlavně proto, že shakeři nesměli mít děti. K úpadku přispělo také zřizování státních sirotčinců, takže shakeři neměli dostatek dětí k adopci. Poslední shakerská komunita se nachází v Sabbathday Lake ve státě Maine. V roce 2012 ji tvořili tři členové: sestra June Carpenter, sestra Frances Carr a bratr Arnold Hadd. Čtvrtý člen, bratr Wayne Smith, komunitu opustil v roce 2006 poté, co se zamiloval do novinářky, která o posledních shakerech přijela udělat reportáž.

Jejich každodenní těžká fyzická (farmářská) práce dávala postupně za vznik potřebám praktických pomůcek, nástrojů i obytného designu. Toto vše se odráží i v designu stylu Shaker. Například, aby bylo učiněno zadost požadované rovnoprávnosti v každém ohledu života shakerských komunit, byla v interiéru používána přísná symetrie. Aby vytvořili dostatek úložného prostoru, který by mohli využívat a sdílet všichni členové komunity při svém nově nabytém farmářském životě, používali nekonečné množství zásuvek na semena a bylinky. Aby se mohli naplno společně těšit z obecně velmi naplňujících společenských událostí, které byly v kontrastu s tvrdou každodenní prací, potřebovali v rámci svých malých domů více společenských prostor, z toho důvodu vytvořili věhlasné dřevěné bodové věšákové kolíky k zavěšení různých stoliček či džbánů, které by jim mohly stát při zábavě v cestě.

Shaker styl poukazuje na hloubku rodinných pout a vyváženého prostředí. Kuchyň byla opravdovým srdcem každého domu. Lidé se v kuchyni setkávali nejen proto, aby se najedli, ale také k pobožným rituálům či pobavení se.

My se věnujeme Shaker designu především proto, že vše v něm – od drobných detailů jako jsou přihrádky na ručníky či deska na krájení, přes výraznější užitý design jako jsou dřevěné věšákové lišty, truhla na maso či zásobník na těsta (abychom jmenovali alespoň několik důležitých detailů), až samozřejmě ke zcela samostatným kusům nábytku – to vše má jedno společné. Symbiotické pouto mezi praktičností, designem a lidmi.